تلفن تماس 989177815234+

ایمیل Keuomars@GMail.com

کارگروه سرزمین مادری

سرزمین مادری را جامع تر می کنیم

کارگروه سرزمین مادری

سرزمین مادری را زنده می کنیم

کارگروه سرزمین مادری

.:: به سایت کارگروه سرزمین مادری خوش آمدید ::.

هدف از ثبت نام در سایت آشنائی با نسل جدید اوزی های مهاجر و ارتباط مستمر با آنها و استفاده از تجربیات و دانش این نسل جهت اعتلا و پیشرفت اوز می باشد .

In touch with Evaz

In touch with Evaz

Evaz city has long been an immigrant-sending city, however, fortunately Evazi people have turned this threat into opportunity by keeping their contact with their homeland. Whether they live in Iran or anywhere else, they have always contributed to the development and prosperity of this city. Using this website we hope to build a long-lasting network between Evazi-born scientific elites, entrepreneurs, young investors and others, and also create strong bond between these fellow compatriates and their motherland.

``Humankind cannot be a bird which when flew to a new land, can make a new homeland``

التواصل مع مدينة عوض (اوز)

التواصل مع مدينة عوض (اوز)

كثير من العوضيين منذ فترة طويلة سكنوا في الامارات، قطر، بحرين و كويت و اشتهروا بالعوضي.
كانت عوضيين منذ فترة طويلة يهاجرون لكن لحسن الحظ ، جعل العوضي هذا التهديد فرصة وفي كل مكان في إيران والعالم الذين كانوا على اتصال مع بلدتهم ، وحاولوا بناءه وتطويره.
نأمل من خلال هذا الموقع أن نكون قادرين على التواصل المستمر مع النخب العلمية والمديرين الناجحين و الرجال الأعمال الشاب من البلدان الأخرى والمدن الإيرانية الأخرى ، وأن نقيم صلة قوية بين هؤلاء الأحباء والوطن الأم.
`` إن الشخص ليس طائرا كي يكون اي مكان يقطنه موطنا له ``

ارتباط با اِوَز

ارتباط با اِوَز

اوز از دیرباز شهری مهاجرفرست بوده اما خوشبختانه اوزی ها این تهدید را تبدیل به فرصت کرده و در هر نقطه از ایران و جهان که بودند ارتباط خود را با زادگاهشان حفظ و در جهت عمران و آبادانی آن تلاش نموده اند. امیدواریم از طریق این سایت بتوانیم هرچه بهتر با نخبه های علمی، مدیران موفق و سرمایه داران جوان اوزی الاصل مقیم کشورهای دیگر و سایر شهرهای ایران ارتباط مستمر برقرار کرده و حلقه ارتباطی مستحکمی بین این عزیزان و سرزمین مادری باشیم.
`` آدمی پرنده نیست تا به هر مکان که پر کشد برای او وطن شود ``

In touch with Evaz

Evaz city has long been an immigrant-sending city, however, fortunately Evazi people have turned this threat into opportunity by keeping their contact with their homeland. Whether they live in Iran or anywhere else, they have always contributed to the development and prosperity of this city. Using this website we hope to build a long-lasting network between Evazi-born scientific elites, entrepreneurs, young investors and others, and also create strong bond between these fellow compatriates and their motherland.

"Humankind cannot be a bird which when flew to a new land, can make a new homeland"

التواصل مع مدينة عوض (اوز)

كثير من العوضيين منذ فترة طويلة سكنوا في الامارات، قطر، بحرين و كويت و اشتهروا بالعوضي.
كانت عوضيين منذ فترة طويلة يهاجرون لكن لحسن الحظ ، جعل العوضي هذا التهديد فرصة وفي كل مكان في إيران والعالم الذين كانوا على اتصال مع بلدتهم ، وحاولوا بناءه وتطويره.
نأمل من خلال هذا الموقع أن نكون قادرين على التواصل المستمر مع النخب العلمية والمديرين الناجحين و الرجال الأعمال الشاب من البلدان الأخرى والمدن الإيرانية الأخرى ، وأن نقيم صلة قوية بين هؤلاء الأحباء والوطن الأم.
" إن الشخص ليس طائرا كي يكون اي مكان يقطنه موطنا له "

ارتباط با اِوَز

اوز از دیرباز شهری مهاجرفرست بوده اما خوشبختانه اوزی ها این تهدید را تبدیل به فرصت کرده و در هر نقطه از ایران و جهان که بودند ارتباط خود را با زادگاهشان حفظ و در جهت عمران و آبادانی آن تلاش نموده اند. امیدواریم از طریق این سایت بتوانیم هرچه بهتر با نخبه های علمی، مدیران موفق و سرمایه داران جوان اوزی الاصل مقیم کشورهای دیگر و سایر شهرهای ایران ارتباط مستمر برقرار کرده و حلقه ارتباطی مستحکمی بین این عزیزان و سرزمین مادری باشیم.
" آدمی پرنده نیست تا به هر مکان که پر کشد برای او وطن شود "